نوایاب
آلبوم ها: بیشتر...
آهنگ ها: بیشتر...
هنرمندان: بیشتر...

آهنگ ها

آهنگ از آلبوم اثری از
تصنیف با من صنما

تصنیف با من صنما

وصف عشق رضا رضایی پایور
غروب - تکنوازی سنتور

غروب - تکنوازی سنتور

وصف عشق رضا رضایی پایور
تصنیف تشنه ی دیدار

تصنیف تشنه ی دیدار

وصف عشق رضا رضایی پایور
مرا از لطف - ساز و آواز

مرا از لطف - ساز و آواز

وصف عشق رضا رضایی پایور
تصنیف دل برای تو

تصنیف دل برای تو

وصف عشق رضا رضایی پایور
از اشتیاق تو - ساز و آواز

از اشتیاق تو - ساز و آواز

وصف عشق رضا رضایی پایور
تصنیف دیدم صنمی

تصنیف دیدم صنمی

وصف عشق رضا رضایی پایور
گل نیشان - قطعه کردی

گل نیشان - قطعه کردی

وصف عشق رضا رضایی پایور
شوق میانه - تکنوازی سنتور

شوق میانه - تکنوازی سنتور

وصف عشق رضا رضایی پایور
تصنیف بلبل شیدا

تصنیف بلبل شیدا

وصف عشق رضا رضایی پایور
مرا سودای - ساز و آواز

مرا سودای - ساز و آواز

وصف عشق رضا رضایی پایور
تصنیف وصف عشق

تصنیف وصف عشق

وصف عشق رضا رضایی پایور
ساز و آواز - چو بنمودی

ساز و آواز - چو بنمودی

وصف عشق رضا رضایی پایور
تصنیف شبانه

تصنیف شبانه

وصف عشق رضا رضایی پایور
تصنیف ساقیا بده جامی

تصنیف ساقیا بده جامی

شکوه ها رضا رضایی پایور
گروه نوازی و آواز

گروه نوازی و آواز

شکوه ها رضا رضایی پایور
تصنیف عاشق دیوانه

تصنیف عاشق دیوانه

شکوه ها رضا رضایی پایور
تصنیف دل از من بردی

تصنیف دل از من بردی

شکوه ها رضا رضایی پایور
ساز و آواز

ساز و آواز

شکوه ها رضا رضایی پایور
گروه نوازی

گروه نوازی

شکوه ها رضا رضایی پایور

نوا یاب امکان شنیدن آثار موسیقی ایرانی را با کیفیت 64kbps میسر کرده است. نوا یاب هیچ اثری که در سایت های خرید قانونی و بازار موسیقی قابل تهیه توسط علاقمندان باشد را جهت دانلود ارائه نداده است و آثار فقط قابل شنیدن با کیفیت 64kbps می باشند که مسلماً باتوجه به پایین بودن کیفیت ارائه شده جهت شنیدن، مانعی جهت خرید نیست بلکه مشوق و ترغیب کننده است. صرفاً آثاری جهت دانلود قرار گرفته اند که قابل دانلود قانونی نیستند و یا در بازار نیز وجود ندارند. در انتها نیز نوا یاب در صورت درخواست ناشرین و هنرمندان اثر، در اسرع وقت آلبوم مورد نظر را از روی سایت حذف خواهد کرد. نوا یاب سعی کرده است با ارائه آثار موسیقی در کنار بیوگرافی هنرمندان و معرفی سازها و همچنین ارائه آثار قدیمی موسیقی اصیل ایرانی را هرچه بیشتر اشاعه دهد.