نوایاب
آلبوم ها: بیشتر...
آهنگ ها: بیشتر...
هنرمندان: بیشتر...

آهنگ ها

آهنگ از آلبوم اثری از
آهنگ تاجیکی 1 (دمبره)

آهنگ تاجیکی 1 (دمبره)

دو تار : ایران، آسیای میانه و آناتولی - سی دی 1 ژان دورینگ
ترک دنیا (دمبره)

ترک دنیا (دمبره)

دو تار : ایران، آسیای میانه و آناتولی - سی دی 1 ژان دورینگ
آهنگ تاجیکی 2 (دمبره)

آهنگ تاجیکی 2 (دمبره)

دو تار : ایران، آسیای میانه و آناتولی - سی دی 1 ژان دورینگ
فلک دشتی (دمبره)

فلک دشتی (دمبره)

دو تار : ایران، آسیای میانه و آناتولی - سی دی 1 ژان دورینگ
طرز (تنبور)

طرز (تنبور)

دو تار : ایران، آسیای میانه و آناتولی - سی دی 1 ژان دورینگ
تکنواز دوتارچه

تکنواز دوتارچه

دو تار : ایران، آسیای میانه و آناتولی - سی دی 1 ژان دورینگ
ناله ی درواز (دمبرک بزرگ)

ناله ی درواز (دمبرک بزرگ)

دو تار : ایران، آسیای میانه و آناتولی - سی دی 1 ژان دورینگ
راغی درواز (دوتار متوسط)

راغی درواز (دوتار متوسط)

دو تار : ایران، آسیای میانه و آناتولی - سی دی 1 ژان دورینگ
پادشاه جهان (دو تار ابریشمی)

پادشاه جهان (دو تار ابریشمی)

دو تار : ایران، آسیای میانه و آناتولی - سی دی 1 ژان دورینگ
دل شیدا (دو تار)

دل شیدا (دو تار)

دو تار : ایران، آسیای میانه و آناتولی - سی دی 1 ژان دورینگ
مقام الله (دو تار)

مقام الله (دو تار)

دو تار : ایران، آسیای میانه و آناتولی - سی دی 1 ژان دورینگ
قزلاق (دو تار)

قزلاق (دو تار)

دو تار : ایران، آسیای میانه و آناتولی - سی دی 1 ژان دورینگ

هنرمندان

نوا یاب امکان شنیدن آثار موسیقی ایرانی را با کیفیت 64kbps میسر کرده است. نوا یاب هیچ اثری که در سایت های خرید قانونی و بازار موسیقی قابل تهیه توسط علاقمندان باشد را جهت دانلود ارائه نداده است و آثار فقط قابل شنیدن با کیفیت 64kbps می باشند که مسلماً باتوجه به پایین بودن کیفیت ارائه شده جهت شنیدن، مانعی جهت خرید نیست بلکه مشوق و ترغیب کننده است. صرفاً آثاری جهت دانلود قرار گرفته اند که قابل دانلود قانونی نیستند و یا در بازار نیز وجود ندارند. در انتها نیز نوا یاب در صورت درخواست ناشرین و هنرمندان اثر، در اسرع وقت آلبوم مورد نظر را از روی سایت حذف خواهد کرد. نوا یاب سعی کرده است با ارائه آثار موسیقی در کنار بیوگرافی هنرمندان و معرفی سازها و همچنین ارائه آثار قدیمی موسیقی اصیل ایرانی را هرچه بیشتر اشاعه دهد.